Etická linka

MND aktivně podporuje své zaměstnance, obchodním partnery i členy všech komunit, v nichž působí, kteří mají případné pochybnosti o tom, zda v souvislosti s podnikatelskou činností nedochází k potenciálně neetickému či protiprávnímu jednání, aby kontaktovali interní linku pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání (tzv. Whistleblowing Hotline). Tuto interní linku lze kontaktovat (i anonymně) na čísle 800 99 88 77 nebo prostřednictvím e-mailové adresy compliance@mnd.eu. Společnost MND Energy Storage a.s. se bude jakýmkoli pochybnostem oznámeným prostřednictvím uvedené interní linky neprodleně věnovat a vhodným způsobem je vyřeší.