Typy aukcí

Skladovací kapacitu nabízíme prostřednictvím transparentních aukcí. Aukční portál můžou využít i stávající klienti pro druhotný prodej skladovací kapacity.

Zobrazit aukce

Typy aukcí

Standardní kapacitní aukce

Vzrůstající vícekolová aukce, ve které je stanovena počáteční cena a cenový krok mezi jednotlivými aukčními koly. Účastník aukce zadává v každém aukčním kole požadované množství v MWh nebo požadovaný počet SBU (jednotek vyjadřujících souhrnný balíček skladovací kapacity a těžebních/vtláčecích výkonů). Pokud poptávané množství převyšuje nabídku, následuje další aukční kolo, ve kterém je cena navýšena o cenový krok. V případě, že je poptávané množství shodné s nabízeným, nebo nižší, aukce končí.

ERMMA aukce

Dražba s časovým limitem a vzrůstající nebo klesající cenou. Účastníci zadávají nabízenou cenu s tím, že není možné zadat nabídku shodnou s nabídkou, kterou už zadal jiný účastník. Po vypršení časového limitu aukce končí a účastník s poslední zadanou nabídkou získává celou nabízenou skladovací kapacitu a přidělené výkony. Vyhlašovatel aukce může nastavit na konec časového limitu ochranné pásmo (např. poslední 2 minuty), ve kterém pokud dojde k zadání nové nabídky, bude aukce prodloužena (např. o další 2 minuty).

ERMMA kapacitní aukce

Rozšířená ERMMA aukce, ve které účastníci zadávají kromě nabízené ceny také poptávané množství nebo počet SBU. Účastníci během aukce vidí, jaké množství/počet SBU za nabízenou cenu získají.