Skladovací kapacita

0 GWh

Vtláčecí výkon

0 MWh/den

Těžební výkon

5 000 MWh/den

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor

E-mail: dpo@mnd.cz

Dokumenty ke stažení