VODÍKOVÁ BUDOUCNOST

Elektřina z obnovitelných zdrojů
a místo plynu vodík

Ztotožňujeme se s vizí vodíku jako alternativního nositele energie. Máme zájem ho v budoucnu skladovat a už dnes se na to připravujeme.

Více o našich plánech

Naše plány pro vodíkovou budoucnost

O vodíku se čím dál více mluví jako o médiu, do kterého lze uložit a skladovat energii, a které se tak může v budoucnu stát udržitelnou alternativou k dnešním zdrojům. My souhlasíme a máme za to, že poroste význam vodíku a také tzv. alternativních plynů, jako je třeba biometan. A právě na tuto situaci chceme být připraveni.

Na čem už pracujeme

  • Zaměřujeme se na tzv. „zelený vodík“, který vzniká elektrolýzou z přebytků výroby elektrické energie – zejména z větrných nebo solárních elektráren

  • Vyhodnocujeme, co bude potřeba udělat, aby náš podzemní zásobník mohl pracovat se směsí zemního plynu a vodíku v koncentracích nad 5 %

Kdo nám s tím pomáhá

VŠCHT a AV ČR
Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Akademií věd ČR zkoumáme vzájemné interakce vodíku s ocelovými materiály, provozními kapalinami a chemikáliemi, které využíváme při provozu podzemního zásobníku.

DGMK
Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität & Kohlenstoffkreisläufe e.V. je německá nezisková organizace, která se zaměřuje na výzkum udržitelných technologických možností. S naší sesterskou společností MND Energy Storage Germany zkoumá vliv vodíku na podzemní vystrojení vrtů, což je specifická oblast odlišná od zmiňovaných interakcí s materiály používanými v povrchové technologii. Výsledky výzkumu využijeme i v Česku.