Skladovací kapacita

0 GWh

Vtláčecí výkon

0 MWh/den

Těžební výkon

5 000 MWh/den

Podzemní zásobník

Zemní plyn uskladňujeme v komplexu PZP Uhřice na jižní Moravě. Podzemní struktury tam vznikly přirozeně a dnes do nich díky špičkové technologii můžeme ukládat plyn rychle, pružně a přesně tak, jak to naši klienti potřebují.

Zemní plyn je možné pod zemí skladovat díky geologickým strukturám, ve kterých se většinou i původně nacházela ložiska zemního plynu, případně ropy. Poté, co je lidé částečně nebo úplně vytěžili, se uvolnil pórový prostor v ložiskové hornině – typicky pískovci. Do takového prostoru je možné zemní plyn znovu vtlačit, skladovat ho a následně odebírat.

Komplex PZP Uhřice
Podzemní zásobník Uhřice je tvořen dvěma podzemními skladovacími strukturami. My jsme na základě interpretace 3D seismického výzkumu pro každou z nich sestavili trojrozměrné geologické a simulační ložiskové modely. Díky tomu dokážeme predikovat, jak se skladovací objekty zachovají při různých režimech provozu. Modely pravidelně doplňujeme o nové geologické údaje a provozně-těžební data.

Výhody komplexu PZP Uhřice:

  • Výjimečné vlastnosti skladovací horniny
  • Vhodné parametry obou skladovacích struktur
  • Provozní sondy s vysokým výkonem
  • Automatizovaný provoz s využitím nejmodernějších technologií
  • Schopnost flexibilně pokrýt požadavky zákazníků