8.9.2022 | (890x)

Podmínky Aukce 8. 9. 2022

Datum konání aukce: 8. 9. 2022, začátek v 10:00 hod.
Provozní objem: 8 573,182 MWh
Typ smlouvy: nevyužitá skladovací kapacita
Skladovací období: od plynárenského dne následujícího po podpisu smlouvy o uskladňování plynu do 1. 4. 2023; 06:00 hod.

Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem
Bližší informace: cervenka@mnd-es.cz
Filip Červenka Tel.: +420 775 875 092