Hlavní strana
Novinky
Zpráva o kontrole dodržování požadavků zákona o prevenci závažných havárií

Zpráva o kontrole dodržování požadavků zákona o prevenci závažných havárií

09. říjen 2022

Ve dnech 13. a 14. září 2022 proběhla na PZP Uhřice kontrola dodržování požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Tuto kontrolu provedli Krajský úřad JMK, ČIŽP, Krajské ředitelství policie JMK, Krajská hygienická stanice JMK, HZS JMK a OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského.

Byla provedena kontrola dokumentace týkající se prevence závažných havárií a prohlídka objektu PZP Uhřice. Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nebyla stanovena žádná opatření ani sankce.

Sdílet článek na