Provozovatelé podzemních zásobníků plynu a subjekty zúčtování využívající služeb skladování plynu jsou povinni reportovat určitá data týkající se množství plynu v zásobníku do ACER (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) na základě nařízení EP a Rady č. 1227 o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a prováděcího nařízení komise č. 1348/2014 o REMIT.  Subjekty zúčtování mají povinnost nahlašovat ACER množství plynu, které mají uskladněné v každém virtuálním zásobníku plynu na konci plynárenského dne.

V případě zájmu jsme připraveni zasílat tato data na základě uzavřené Dohodě o plnění oznamovací povinnosti dle nařízení REMIT za naše zákazníky zdarma.