Při převodu skladovací kapacity dochází k uzavření nové smlouvy (nebo rozšíření stávající smlouvy aktuálního ukladatele) o uskladňování mezi MND Energy Storage a novým/stávajícím uživatelem skladovací kapacity (převádí se část nebo celá kapacita). Převod lze uskutečnit pouze s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce.

Přenos skladovací kapacity znamená, že určitou část skladovací kapacity umožní ukladatel v rámci své smlouvy o uskladňování plynu využívat jinému ukladateli, a to bez jakýchkoli změn této smlouvy. Po přenosu sjednané skladovací kapacity zůstává smluvní stranou vůči MND Energy Storage původní subjekt. Přenos sjednané skladovací kapacity skladovatel neschvaluje, ale jen eviduje.

Převod plynu může být uskutečněn mezi jednotlivými smlouvami jednoho zákazníka nebo mezi zákazníky navzájem na základě písemného pokynu. Převod plynu mezi zákazníky lze uskutečnit pouze na základě společného prohlášení obou zákazníků a se souhlasem MND Energy Storage.

Plyn nelze převádět mezi smlouvami obsahujícími nekompatibilní pravidla pro výpočet poplatku za vtlačený plyn, a to jak interně u jednoho zákazníka , tak mezi různými zákazníky.

Ceny za výše uvedené služby jsou uvedeny v Ceníku.