Základní parametry podmínek aukce

Typ rezervované skladovací kapacity:                 Měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem postupem dle § 54 Pravidel trhu

Termín konání aukce:                                        26. 4. 2018, 13:00 hod.

Skladovací období:                                             23 skladovacích měsíců od 1. května 2018, 06:00 hod.  do 1. dubna 2020, 06:00 hod.

Celková výše skladovací kapacity:                       0 GWh

Maximální těžební výkon:                                   0  MWh / den

Maximální vtláčecí výkon:                                  7 600  MWh / den

 

Podmínky aukce_26042018_vtláčecí výkon pouze

Vzor Smlouvy_vtláčecí výkon pouze