Základní parametry podmínek aukce

Typ rezervované skladovací kapacity:                 Roční skladovací kapacita s pevným výkonem postupem dle § 51-53 Pravidel trhu

Termín konání aukce:                                               30. 11. 2016, 10:00 hod.

Skladovací období:                                                    1. 4. 2017, 06:00 hod. – 1. 4. 2022, 06:00 hod.

Celková výše skladovací kapacity:                        1 010 000 MWh

Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.
Bližší informace: blazej@gasstorage.cz
Radim Blažej Tel.: +420 778 447 072

Podmínky aukce 30_11_2016

Affirmation 30_11_2016

Čestné prohlášení 30_11_2016

Smlouva o skladování (vzor) 30_11_2016