Skladovací kapacita 250 GW (2019/2020)
1 050 GWh (2020/2021)
1 050 GWh (2021/2022)
Max. vtláčecí výkon 5 450 MWh/den (2019/2020)
22 750 MWh/den (2020/2021)
22 750 MWh/den (2021/2022)
Max. těžební výkon 10 550 MWh/den (2019/2020)
44 400 MWh/den (2020/2021)
44 400 MWh/den (2021/2022)
Produkt 60/30 (počet dnů vtláčení dle vtl. křivky/počet dnů těžby dle těž. křivky)
Skladovací období 3 skladovací roky (1.4.2019 – 1.4.2022), kapacitu lze rezervovat v každém roce zvlášť a nezávisle na kapacitě nabízené v ostatních letech

Podmínky Aukce 2.10.2018_pevná cena

Datum konání aukce: 2. 10. 2018, začátek v 10:00 hod.
Provozní objem: 250/1050/1050 GWh
Typ smlouvy: roční
Skladovací období: 1.4.2019; 06:00 hod – 1.4.2022; 06:00 hod
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.
Bližší informace: blazej@gasstorage.cz
Radim Blažej Tel.: +420 778 447 072

Podmínky aukce_20181002

VZOR_Smlouva o uskladňování