Společnost MND Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na skladovací kapacitu
Datum konání aukce: 17.03.2015 10:00 hod.
Provozní objem: 76 mil. m3
Typ smlouvy: roční
Skladovací období: 1.4.2015; 6:00 hod – 1.4.2020; 6:00 hod
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č.365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.
Bližší informace: blazej@gasstorage.cz
Ing. Radim Blažej Tel.: +420 778 447 072

CZ_Smlouva o skladování Vzor_20150317

CZ_Podmínky aukce_ 76MIL_20150317

CZ_Čestné prolášení_20150317