Společnost MND Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na skladovací kapacitu

Datum konání aukce: 10. 10. 2017, začátek v 10:00 hod.
Provozní objem: 120 GWh

Typ smlouvy: roční

Skladovací období: 1.4.2018; 06:00 hod – 1.4.2023; 06:00 hod

Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.

Bližší informace: 
juriga@gasstorage.cz
Bc. Marek Juriga Tel.: +420 775 875 068

Podmínky aukce_CZ_20171010

VZOR_Smlouva o uskladňování_Aukce 20171010