MND Energy Storage nabízí roční/měsíční skladovací kapacitu v transparentních aukcích. Rezervace skladovací kapacity je prováděna v souladu s Energetickým zákonem a následně zejména v souladu s Pravidly trhu s plynem a Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek účasti v aukci v Aukčním systému.

Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu a pevného/přerušitelného vtláčecího a těžebního výkonu nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou vždy definovány v dokumentu Podmínky aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv:

  • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
  • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
  • Roční smlouva o uskladňování plynu na novou skladovací kapacitu s pevným výkonem