Jedná se o provozní objem na bázi přerušitelné kapacity, který slouží jako dodatečná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky, přičemž plyn je uskladňován v zásobníku Moravia Gas Storage a.s. (PZP Dambořice). Je nabízen kdykoliv v průběhu skladovacího období, a to bez vtláčecích a těžebních výkonů. Produkt může být na základě požadavku skladovatele po předchozím upozornění (5 dnů) přerušen, a zákazník je tak povinen uvolnit skladovatelem definovanou část objemu. Vtláčení a těžba plynu jsou realizovány přes nabízené denní přerušitelné těžební a vtláčecí výkony – minimální ceny jsou stanoveny ve vzorové smlouvě a mohou se lišit od Ceníku MND ES. K vtláčecímu výkonu se navíc váže povinnost ukladatele zajistit plyn určený ke spotřebě při vltáčení a uhradit poplatek za spotřebovanou energii a emisní povolenky.

Denní pevné těžební a vtláčecí výkony není možné pro potřeby tohoto produktu použít.

Tento produkt je nabízen na základě Rámcové smlouvy. Poplatek za skladování je účtován pouze při využívání dočasného provozního objemu, neobsahuje paušální platbu.

Tel.:       +420 775 875 907

E-mail:  obchod@gasstorage.cz

Ceny jsou uvedeny ve vzorové smlouvě.