Jedná se o dočasný provozní objem na bázi přerušitelné kapacity, který slouží jako dodatečná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen kdykoliv v průběhu skladovacího období, a to bez vtláčecích a těžebních výkonů. Může být dle požadavku skladovatele po předchozím upozornění (5 dnů) přerušen, a zákazník je tak povinen uvolnit skladovatelem definovanou část objemu. Pro vtláčení a těžbu plynu mohou zákazníci využívat trvale nabízené denní pevné/přerušitelné těžební a vtláčecí výkony.

Tento produkt lze nabídnout na základě Rámcové smlouvy. Jeho parametry a dostupnost je nutné komunikovat s obchodním oddělením. Poplatek za skladování je účtován pouze při využívání dočasného provozního objemu, neobsahuje paušální platbu.

Tel.:       +420 775 875 907

E-mail:  obchod@gasstorage.cz

Minimální cena je uvedena v Ceníku