Jedná se o dočasný provozní objem kombinovaný s pevným/přerušitelným vtláčecím výkonem, určený k optimalizaci portfolia pro nové zákazníky, jejichž kontrakt nabývá platnost v blízké budoucnosti. V případě zájmu může zákazník kontaktovat obchodní oddělení. Na základě potřeb zákazníka a možností Skladovatele bude následně přidělen smluvený dočasný provozní objem a denní vtláčecí výkon, a zároveň stanovena cena produktu, která je vypočtena v závislosti na využití produktu. Po skončení platnosti kontraktu na předčasné vtláčení je veškerý plyn bezplatně převeden na účet ukladatele. Na základě tohoto produktu není možné nominovat těžbu. V případě potřeby mohou zákazníci navýšit vtláčení nad úroveň stanovenou ve smlouvě pomocí trvale nabízených denních pevných/přerušitelných vtláčecích výkonů.