Dočasný provozní objem slouží jako dodatečná pevná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů v období definovaném skladovatelem.
Lze jej poskytnout na základě uzavřené Rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro rezervaci denní skladovací kapacity.
Pro vtláčení a těžbu plynu mohou zákazníci využívat trvale nabízené denní pevné/přerušitelné těžební a vtláčecí výkony.

Objednávku na dočasný provozní objem může registrovaný zákazník zadat v našem nominačním portálu.
Dostupnost dočasného provozního objemu je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Gas Storage

tel.:        +420 775 875 907
email:   dispatching@gasstorage.cz

Cena za dočasný provozní objem je uvedena v Ceníku.

Začátek a délku smlouvy pro dočasný provozní objem si definuje ukladatel v závislosti na svých potřebách a dostupné kapacitě. Dočasný provozní objem lze objednat až 90 dní předem.