Jedná se o vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den pro stávající/nové zákazníky na pevné bázi, který lze dokoupit nezávisle na parametrech platné uskladňovací smlouvy. Tento denní pevný výkon nemůže být ze strany Provozovatele přerušen.

Dostupnost denních pevných výkonů je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Gas Storage:

tel.:        +420 775 875 907
email:   dispatching@gasstorage.cz

Cena za pevný vtláčecí nebo těžební výkon je uvedena v Ceníku.

Objednávku na denní pevný výkon může zákazník zadat v našem nominačním portálu popř. emailem až 90 dní předem. Maximální délka rezervace je 90 plynárenských dní. Žádost o rezervaci může být podávána opakovaně.