MND Energy Storage nabízí denní skladovací produkty na základě elektronické žádosti podané přes náš nominační portál. Stávající zákazníci mají přístup do nominačního portálu na základě stávající skladovací smlouvy. Noví zákazníci se zájmem o denní produkty zašlou požadavek na registraci do nominačního portálu na email. adresu dispatching@mnd-es.cz nejméně 1 den předem. Po úspěšné registraci v nominačním portálu již lze objednávat naše denní produkty:

Denní produkty: