Souhrnný výkaz dodržování standardů kvality za 2013 – 2019

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
Celkem 0 0 0

Aktualizováno k 27.11.2019