Zahrnuje plánované navýšení skladovací kapacity virtuálního zásobníku a zvyšování denních vtláčecích a odběrových výkonů

Rok Provozní objem
(mil. m3)
Max. smluvní odběrový výkon
mil. m3/den  
Max. smluvní odběrový výkon
MWh/den
Max. smluvní vtlačný výkon
mil. m3/den
Max. smluvní vtlačný výkon
MWh/den
2010 180 6,0  63 744 2,4 25 498
2011 160 4,8 50 995 2,7 28 685
2012 215 7,7 81 805 3,5 37 184
2013 225 8,2 87 117 4,0 42 496
2014 235 8,7 92 429 4,5 47 808
2015 245 9,1 96 678 5,1 54 182
2016 255 10,1 107 111 5,4 57 370
2017 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2018 280 10,1 107 207 5,4 57 666
2019 330 12,0 127 000 6,2 67 000
2020 320 10,8 115 000 6,0 64 000
2021 320 10,0 107 000 5,5 59 000
2022 320 9,0 96 000 5,5 59 000
2023 325 9,0 96 000 5,5 59 000
2024 330 9,0 96 000 5,5 59 000
2025 335 9,0 96 000 5,5 59 000