Informace o aktuální technické, smluvní a volné skladovací kapacitě

Rok Celková technická kapacita (mil. m3) Zasmluvněná kapacita (mil. m3) Volná kapacita

(mil. m3)

2012 215 215 0
2013 225 225 0
2014 235 235 0
2015 245 245 0
2016 255 255 0
2017 280 280 0
2018 280 280 0
2019 330 330 0
2020 320 320 0