Dočasný provozní objem slouží jako dodatečná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů v období definovaném skladovatelem.
Lze jej poskytnout na základě uzavřené Rámcové smlouvy o uskladňování plynu s dočasným provozním objemem.
Pro vtláčení a těžbu plynu mohou zákazníci využívat trvale nabízené přerušitelné těžební a vtláčecí výkony a dále také pevné denní těžební a vtláčecí výkony.
Dostupnost dočasného provozního objemu je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Gas Storage tel.: 00420 775 875 907
email: dispatching@gasstorage.cz

Ceník dočasného provozního objemu:

 

Období Skladovací kapacita Cena
Od Do GWh (Kč/GWh/den)
1.4.2019 31.7.2019 0 70
1.12.2019 31.3.2020 0 70

Začátek a délku smlouvy pro dočasný provozní objem si definuje ukladatel v závislosti na svých potřebách a dostupné kapacitě. Nejkratší období, na které je možné kapacitu objednat je jeden týden (7 dnů). Maximální délka rezervace je 90 plynárenských dnů. Dočasný provozní objem lze objednat až 90 dní předem, minimálně však 2 plynárenské dny předem. Žádost o rezervaci může být podávána opakovaně.