Jedná se o dodatečný vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den pro stávající ukladatele na přerušitelné bázi, který lze dokoupit nezávisle na parametrech uskladňovací smlouvy s pevným výkonem. Lze jej poskytnout na základě uzavřené Rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.

Předběžná velikost dostupných přerušitelných výkonů pro následující den je uvedena webových stránkách společnosti,v sekci Informační povinnost, záložky „Aktuální přerušitelný vtláčecí výkon“ a „Aktuální přerušitelný těžební výkon“. Na těchto stránkách je rovněž dostupný i přehled realizovaných přerušení.

Cena za přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon je dána nabídkou ukladatele. Nejdříve jsou uspokojovány požadavky s nejvyšší nabízenou cenou bez ohledu na čas podání požadavku na přerušitelný výkon.

Tabulka obsahuje minimální ceny za přerušitelné výkony:

 

Období Těžba Vtláčení
Denní/rezervace do 18.00 PD-1 (Kč/MWh) (Kč/MWh)
1.4. – 30.4. 14 12
1.5. – 31.8. 6 12
1.9. – 31.10. 6 14
1.11. – 31.3. 12 6
Vnitrodenní/rezervace od 18.00 PD-1 do 24.00 PD (Kč/MWh) (Kč/MWh)
1.4. – 30.4. 16 14
1.5. – 31.8. 8 14
1.9. – 31.10. 8 16
1.11. – 31.3. 14 8

Krátkodobou přerušitelnou skladovací kapacitu lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku může zákazník zadat v našem nominačním portálu neomezeně dlouho před termínem realizace, i na více dní najednou.