Jedná se o dodatečný vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den pro ukladatele na pevné bázi, který lze dokoupit nezávisle na parametrech uskladňovací smlouvy s pevným výkonem. Tento denní pevný výkon nemůže být ze strany Provozovatele přerušen. Lze jej poskytnout na základě uzavřené Rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem.

Dostupnost denních pevných výkonů je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem MND Gas Storage

tel.: 00420 775 875 907

email: dispatching@gasstorage.cz

Cena za pevný vtláčecí nebo těžební výkon je uvedena v tabulce a je konečná:

 

Období Těžba Vtláčení
Denní/rezervace do 18.00 PD-1 (Kč/MWh) (Kč/MWh)
1.4. – 30.4. 16 14
1.5. – 31.8. 8 14
1.9. – 31.10. 8 16
1.11. – 31.3. 14 8
Vnitrodenní/rezervace od 18.00 PD-1 do 18.00 PD (Kč/MWh) (Kč/MWh)
1.4. – 30.4. 18 16
1.5. – 31.8. 10 16
1.9. – 31.10. 10 18
1.11. – 31.3. 16 10

Krátkodobou pevnou skladovací kapacitu lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku může zákazník zadat v našem nominačním portálu až 90 dní předem. Maximální délka rezervace je 90 plynárenských dní. Žádost o rezervaci může být podávána opakovaně.